Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Aktuality


Historie tohoto webu 24.04.2012

Tyto stránky patří k nejstarším fungujícím českým stránkám o hudbě. První verze byla zveřejněna na doméně Hudba.cx v roce 1999. V roce 2004 pak byly stránky přeneseny na doménu Czechmusic.net. Původní verze byla vytvořena v HTML, každý příspěvek byl ručně upravován pomocí html editoru. Stránky měly jediného autora, který je udržoval po obsahové i po technické stránce. V posledních pěti letech se odehrálo několik pokusů o vývoj nového prostředí, zejména o návrh struktury databáze, kde by se informace jednodušeji uchovávaly. Postupně se na vývoji vystřídala celá naše rodina (vedle autora postupně oba jeho synové a posléze manželka, která jediná měla dost trpělivosti dotáhnout vše až do použitelného konce). Nová verze je naprogramována v jazyce PHP 5 s využitím databáze MySQL. Doufáme, že to do budoucna výrazně zjednoduší obsahový rozvoj webu a že se to projeví na rozsahu a kvalitě zveřejněných informací.Poslední aktualizace 24.04.2012 www.Czechmusic.net