Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...
Žalmy III. - Pozvedám své oči k horám
album
CD, kat.č. MAM655-2

 vydavatel : Indies Happy Trails
 rok vydání : 2011
 přidej vlastní hodnocení :


Oboroh

Obsazení:

Roman Dostál - klávesové nástr, zpěv
Stanislav Klecandr "Slávek" - kytary, zpěv
Libor Ježek - bicí
Jaroslav Jetenský - baskytara, kytary

Seznam skladeb:

1. Žalm 65 - Ztišení se sluší tebe chválit - Oboroh, 2011
2. Před branou - Oboroh, 2011
3. Žalm 19 - Nebesa vypravují o boží slávě - Oboroh, 2011
4. Žalm 88 - Hospodine Bože, má spáso - Oboroh, 2011
5. Žalm 127 - Nestaví-li dům Hospodin - Oboroh, 2011
6. Žalm 117/104 - Chvalte Hospodina, všechny národy - Oboroh, 2011
7. Žalm 62 - Jen v Bohu se ztiší duše má - Oboroh, 2011https://youtu.be/M-5QJyUn8OA
8. Žalm 22 - Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil - Oboroh, 2011
9. Žalm 47 - Lidé všech národů, tleskejte v dlaně - Oboroh, 2011
10. Žalm 90 - Panovníku, u tebe jsme měli domov - Oboroh, 2011
11. Žalm 121 - Pozvedám své oči k horám - Oboroh, 2011


Poslední aktualizace 04.04.2020 www.Czechmusic.net