Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

František Benda

datum narození: 1709
datum úmrtí: 1786
místo narození: Staré Benátky
místo úmrtí: Postupim

vynikající český houslista a skladatel, starší bratr Jiřího Antonína Bendy. Pocházel z tkalcovské a muzikantské rodiny; hudební vzdělání získal ve Starých Benátkách (dnes Benátky nad Jizerou) a v Praze u jezuitů, kde zpíval v chrámových sborech a hrál na housle. Další zkušenosti získal na cestách a dočasných pobytech mj. ve Vídni, v Drážďanech, ve Varšavě a nakonec v Berlíně, kde se stal koncertním mistrem kapely pruského krále Friedricha II. Na jeho žádost Friedrich II. zajistil přesídlení jeho rodičů a sourozenců, kteří v Čechách trpěli náboženským útlakem, do Berlína. Skladatelsky Benda vychází z mistrů italského baroka (Vivaldi, Tartini, Quantz, Graun), ale jejich slohové podněty doplnil prvky české světské melodiky a rytmiky. Nikdy se plně neodpoutal od barokního stylu, ale zejména ve svých pozdějších houslových skladbách předjímá prvky klasicistní sonátové formy.


Dílo:
  • 15 koncertů
  • asi 100 sonát (převážně houslových)
  • komorní tvorba (smyčcové kvartety a jiné skladby, sólová capriccia pro housle)

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)

Ukázky:


  portret

Poslední aktualizace 03.07.2012 www.Czechmusic.net