Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Josef Seger

datum narození: 21.03.1716
datum úmrtí: 22.04.1782
místo narození: Řepín u Mělníka
místo úmrtí: 1782

(celým jménem Josef Ferdinand Norbert Seger, příjmení také Seeger nebo Seegr) - významný český hudební skladatel, hudebník a pedagog období pozdního baroka. Byl žákem B. M. Černohorského, měl pověst vynikajícího varhanního virtuoza. Živil se jako zpěvák, houslista a varhaník v různých pražských kostelech. Roku 1741 získal místo varhaníka v Týnském chrámu, roku 1745 pak v Křížovnickém kostele. Jeho virtuozita zaujala císaře Josefa II. natolik, že mu v roce 1781 nabídl místo dvorního varhaníka. Seger však zemřel dřív, než mohl na toto místo nastoupit. Jeho nejvýznamnějšími žáky byli Jan Antonín Koželuh, Josef Mysliveček, Jan Křtitel Kuchař a V. Pichl. Jako skladatel byl velmi plodný; jeho varhanní skladby slučují barokní polyfonní velkorysost s předklasickou prostotou. Byly ve velkém množství rozšířeny v opisech v Čechách a v Německu a od 90. let 18. století i tištěny. Část jeho děl upadla v zapomnění v období klasicismu a romantismu, ale na poč. 20. století byla znovu objevena.


Dílo:
  • několik stovek varhanních děl (preludia, toccaty, fugy)
  • vokální chrámové skladby (mše, moteta, žalmy, nešpory, litanie)

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Booklet k CD Czech Organ Music (vyd. Music Vars 1997)

Ukázky:

Preludium a fuga c moll (MP3) (část 2.- fuga, nahr. Jiřina Pokorná, CD Czech Organ Music, Music Vars 1997)


Poslední aktualizace 03.07.2012 www.Czechmusic.net