Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

František Xaver Dušek

datum narození: 08.12.1731
datum úmrtí: 12.02.1799
místo narození: Chotěborky u Jaroměře
místo úmrtí: Praha

též Franz Xaver Dussek nebo Duschek, český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a klavíristů ve své době. Je známý též jako hostitel W. A. Mozarta v Praze.
Jeho rodiče (otec Václav, matka Dorota roz. Sobotková) byli poddanými hraběte Jana Karla Šporka. Hudební základy dostal u vesnického kantora Ulíka. Hrabě Špork si povšiml jeho nadání a umožnil mu studia na jezuitském gymnáziu v Hradci Králové. Studoval hudbu a připravoval se ke kněžskému povolání. Po těžkém úrazu musel zanechat studií na gymnáziu, ale s podporou hraběte se mohl dále věnovat hudbě. Odešel do Prahy studovat skladbu a hru na varhany u Františka Habermanna. Studia dovršil ve Vídni u dvorního skladatele Georga Christopha Wagenseila a současně byl členem několika chrámových orchestrů. U Wagenseila se také poprvé setkal s W. A. Mozartem. V roce 1770 se vrátil do Prahy a věnoval se pedagogické činnosti. Stal se zakladatelem první české klavírní školy. Mezi jeho žáky patřili nejen přední šlechtici žijící v Praze, ale i budoucí vynikající profesionální hudebníci, např. Leopold Koželuh, Vincenc Mašek a Jan Nepomuk Vitásek, a také jeho budoucí manželka zpěvačka Josefina Hambacherová, se kterou se oženil roku 1776. Oba si získali pro svou pohostinnost a osobní kouzlo pražskou společnost a ve svém domě a zejména pak v letním sídle Bertramce vedli hudební salon na vysoké úrovni. Přijímali nadějné začínající umělce i slavné hudebníky, kteří zavítali do Prahy. V roce 1777 Duškovi navštívili příbuzné v Salcburku a František Xaver se opět setkal s W. A. Mozartem. Od té doby s ním udržoval těsné osobní i umělecké kontakty. V jejich vile pak Mozart zkomponoval větší část Dona Giovanniho (premiéra 28. října 1787) a slavnostní operu pro pražskou korunovaci cisaře Leopolda La clemenza di Tito.
Dušek vynikl jako virtuos na cembalo i kladívkový klavír. Vysoce byla ceněna jeho interpretace Johanna Sebastiana Bacha i Philipa Emanuela Bacha. Jeho skladby jsou ve vkusném mozartovském duchu a i když neznamenaly žádný zvrat ve vývoji hudby, poskytují radost a potěšení posluchačům i interpretům. V řadě skladeb nezapře český původ a romantický nádech předznamenává klavírní dílo Václava Jana Tomáška. Spolupracoval se šlechtickými kapelami hraběte Pachty a hraběte Clam-Gallase, v jejichž hudebních archivech najdeme jeho skladby. Část klavírních děl má instruktivní charakter. Jeho skladby vycházely tiskem již za jeho života v Praze, Amsterodamu, ve Vídni a v Linci.

Poznámka: portrét F.X.Duška na Wikipedii je ve skutečnosti portrétem Jana Ladislava Dusíka. K záměně došlo vzhledem k tomu, že jména obou skladatelů byla v zahraničí přepisována jako Dussek. Portrét byl převzat z jednoho nedůvěryhodného německého webu, a od té doby se vesele šíří internetem. Autorům tohoto příspěvku není znám žádný spolehlivě zdokumentovaný portrét F.X.Duška.


Dílo:
  • 37 symfonií
  • 36 dechových sextetů
  • 26 smyčcových kvartetů
  • asi 23 smyčcových trií
  • 16 klavírních sonát
  • 6 klavírních trií
  • několik serenád
  • písně, koncertní árie a další drobné skladby

Prameny:

Wikipedia (pozor, je tam chybný portrét, zobrazující ve skutečnosti Jana Ladislava Dusíka)
Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)

Ukázky:

Sonáta Es-Dur (MP3) (Tony & Marry Ann Lenti-piano, Forgotten Piano Duets Vol. 2, ACA Digital Recording 2006)

  portret

Poslední aktualizace 15.11.2015 www.Czechmusic.net