Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Fratinšek Xaver Brixi

datum narození: 02.01.1732
datum úmrtí: 14.11.1771
místo narození: Praha
místo úmrtí: Praha

jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů 18. století. Syn proslulého pražského varhaníka a skladatele Šimona Brixiho, v 5 letech mu však otec zemřel. Matka byla spřízněna s další významnou skladatelskou rodinou Bendů. Vystudoval hudebně zaměřené piaristické gymnázium v Kosmonosích (1744 - 1748). Po jeho ukončení působil v mnoha pražských chrámech jako varhaník (též v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně). Od mládí byl velice plodným a uznávaným skladatelem, o čemž svědčí četné skladby, prováděné v letech 1758 – 1771 na každoročních svatojánských slavnostech, pořádaných na lodích poblíž Karlova mostu. Roku 1759 se stal kapelníkem katedrály sv.Víta. Tuto tehdy nejvýznamnější funkci v pražském hudebním životě zastával až do své smrti. Jeho umělecký věhlas pronikl velmi brzy i do zahraničí. V Polsku, Rakousku a Německu patřil v sedmdesátých a osmdesátých letech k nejhranějším autorům chrámové hudby. Mnichovští jezuité od něho několik let objednávali hudbu k duchovním dramatům. 167 jeho děl je dodnes v opisech zachováno v klášteře cisterciáků v Ottobeurenu.

Brixiho hudba částečně vychází z patosu a polyfonie vrcholného baroka, ale přináší nové prvky charakteristické pro nastupující klasicismus: projasněnost výrazu, svěží rytmické cítění a promyšlenost stavby, líbivou melodiku, někdy i lidově zabarvenou. Brixi hojně uplatňoval synkopy a trioly a stálým kombinováním nejrůznějších rytmických útvarů, nepravidelnostmi a přesahy se vyhýbal jednotvárnosti, do které upadalo mnoho jeho současníků. Ty převyšoval i složitější harmonií a pestrostí formálního členění. Jeho skladby jsou plny vnitřního napětí, které jim dodával důrazem na hudební výraz skladby, což v té době rozhodně nebylo běžné. Mnohé z jeho postupů byly přímou inspirací i pro mladého W.A.Mozarta. Brixi za svůj krátký život zkomponoval obrovské množství skladeb. Jedná se převážně o církevní hudbu: přes 100 mší, 263 hymnů, motet a ofertorií, 5 rekviem, žalmy, árie, vánoční pastorely, kantáty,oratoria, 5 varhanních nebo cembalových koncerů, komorní a varhanní skladby. V Čechách a mnoha zemích Evropy patřily Brixiho skladby po celou druhou polovinu 18. století k nejhranějším.


Dílo: (Vybraná díla)
 • Missa integra d moll
 • Opus patheticum de septem doloribus Beatae Marae Virginis
 • Concerto in D major
 • Judas Iscariothes - Oratorium pro die sacro Parasceves
 • Missa solemnis D dur -mše pro sóla, sbor, orchestr a varhany
 • Litanie de seto Benedieto
 • Confiteor Tibi Domine
 • Sinfonia in D
 • Bitevní sinfonie
 • Fuga in A minor
 • Pastorale in C major
 • Preludium C Dur
 • Regina coeli

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

Ukázky:

Fuga D-dur (MP3) (Jiřina Pokorná varhany, CD Czech Organ Music, Music Vars 1997)


Poslední aktualizace 03.07.2012 www.Czechmusic.net