Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Jozef Pantaleón Roškovský

datum narození: 10.03.1734
datum úmrtí: 27.03.1789
místo narození: Stará Ľubovňa
místo úmrtí: Pešť (Budapešť)

slovenský skladatel, vynikající varhaník a hudební teoretik. Syn varhaníka ve Staré Lubovni. Studoval na piaristickém gymnáziu v Podolínci a filozofii na univerzitě v Trnavě. R. 1755 vstoupil do františkánského řádu. V té době již ovládal několik nástrojů (varhany, trubka, housle) a byl dobrý zpěvák. Po ročním noviciátu v klášteře Sv. Kataríny u Trnavy absolvoval teologii v Pešti (1757-1758) a v Bratislavě (1759-1761). R. 1759 byl v Trnavě vysvěcen za kněze. Postupně působil v několika klášterech mariánské provincie (Nové Zámky, Bratislava, Trnava, Pešť) jako ředitel kůru, varhaník, učitel zpěvu a zpovědník.
Hlavním repertoárem Roškovského byly liturgické zpěvy, které sbíral a uveřejnil v několika sbornících. Byl technicky velmi zdatný, z čehož pramenila i nadprůměrná náročnost jeho repertoáru. To bylo zřejmě důvodem, proč byl odmítnut jeho návrh hudební reformy v Mariánské provincii, kterou byl pověřen r. 1769 P.G.Dettelbach. Z jeho vlastních skladeb se zachovalo velmi málo. Jeho raná tvorba spadá ještě do období baroka, později se přiklání ke klasicismu, v jehož duchu přepracovává i některé své starší skladby.


Dílo:
  • 5 mší z let 1758-1761 (Missa Solemis byla původně připisována Haydnovi)
  • Regina Coeli laetare (Raduj se, nebes Královno, antifona z období před r. 1758)
  • Offertorium de Resurrectione D. N. J. C. (Ofertorium k slavnosti Zmrtvýchvstání)
  • Vesperae Bacchanales (Bakchantské nešpory, 1768-1769, unikátní masopustní parodie)
  • několik menších vokálních, varhanních a cembalových skladeb

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)
Booklet k CD Musica Aeterna: Old Christmas Music from Slovakia (vyd. Opus 1993)

Ukázky:

Fuga Super Ite Missa est Nativiatis (MP3) (nahr. Musica Aeterna, CD Old Christmas Music from Slovakia, Opus 1993)


Poslední aktualizace 03.07.2012 www.Czechmusic.net