Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

František Gaudentius Leopold Dettelbach

datum narození: 22.09.1739
datum úmrtí: 08.10.1818
místo narození: Moson, Hungary
místo úmrtí: Eisenstadt, Austria

slovenský františkán, skladatel a varhaník. Do františkánského řádu vstoupil v roce 1757 a přijal jméno Gaudentius. Po studiích působil jako varhaník a učitel zpěvu a hudby v různých kostelích mariánské františkánské uherské provincie (Malacky, Trnava, Bratislava, Györ, Sopron), na konci života i v Rakousku (Frauenkirchen a Eisenstadt). Z jeho tvorby se zachovalo 11 rozsáhlých sborníků a více než 100 vlastních skladeb. Jeho hlavní sborníky obsahují oficiální repertoár mší a litanií, nařízený po reformě chrámové hudby pro mariánskou františkánskou provincii; na uskutečnění této reformy se Dettelbach významně podílel. Ve sbírkách jsou obsaženy i jeho vlastní starší skladby, psané ještě v barokním stylu. V 70. letech 18. století u něj nastává stylový zlom; Dettelbach se inspiruje hudbou Haydna a Mozarta a jeho novější skladby patří již do období klasicismu.


Dílo:
  • Offertorium de S. Francisco O felicem et beatum (Ofertorium o sv. Františkovi, šťastném a blaženém), 1764
  • árie Beáta es (Blahoslavená jsi)
  • Missa capitularis (Kapitulní mše), 1778
  • Missa Sacratissimi Corporis Christi (Mše nejsvětejšího Kristova těla), 1794
  • množství drobnějších vokálních a vokálně-instrumentálních skladeb

Prameny:

L. Kačic: Gaudentius Dettelbach, mýtus a skutočnosť po 250 rokoch od narodenia. Hudobný život, r. 21, 1989. č.21
Booklet k CD Musica Aeterna: The Old Christmas Music from Slovakia (vyd. Opus 1993)

Ukázky:

Motetto Pastorello (MP3) (nahr. Musica Aeterna, Opus 1993)


Poslední aktualizace 03.07.2012 www.Czechmusic.net