Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Antonín Vranický

datum narození: 1761
datum úmrtí: 1820

významný český skladatel, houslista a hudební pedagog období klasicismu. Mladší z bratrů - skladatelů, rodáků z Nové Říše na Moravě. Zde se vzdělával v premonstrátském klášteře, v Brně studoval práva, poté zřejmě pod vlivem staršího bratra odjel do Vídně, aby se zde plně věnoval hudbě, a to pod vedením takových učitelů, jako byli Haydn a Mozart. Velkou část života byl kapelníkem knížete Jos. Fr. Maxmiliána Lobkowicze (střídavě ve Vídni, v Praze a na zámcích v Roudnici, Jezeří a Bílině). Psal především komorní a orchestrální hudbu; schopnosti špičkového houslisty se odrážejí ve smyčcových partech jeho koncertů, které jsou dodnes považovány za velmi náročné.


Dílo:
  • houslové koncerty
  • houslové sonáty
  • několik houslových symfonií
  • řada komorních skladeb pro smyčcové nástroje (kvartety, kvintety, dua)
  • několik skladeb pro dechové nástroje
  • Mše E dur

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
booklet k CD (Josef Rejcha, Antonín Vranický: Koncerty pro housle, violoncello a orchestr, GZ 1995)

Ukázky:

Allegro Maestoso (MP3) (koncert B dur, nahr. 1995 Musica Bohemica a Shizuka Ishikawa)

  portret

Poslední aktualizace 04.07.2012 www.Czechmusic.net