Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Václav Jan Křtitel Tomášek

datum narození: 17.04.1774
datum úmrtí: 03.04.1850
místo narození: Žďárec u Skutče
místo úmrtí: Praha

český skladatel a pedagog doby národního obrození, stylově na rozhraní klasicismu a romantismu. Otec byl pláteníkem a amatérským muzikantem, matka pocházela z tkalcovské rodiny. Základní vzdělání získal od svých starších bratrů Antonína a Jakuba. Hudební vzdělání získal od Pavla Josefa Wolfa, sbormistra a varhaníka v Chrudimi. Jako chlapec zpíval v jihlavském klášteře minoritů. V Jihlavě navštěvoval gymnázium díky pomoci hraběte Wallise, který si povšiml jeho talentu. Později studoval na pražských gymnáziích (malostranské a poté staroměstské). Poté vystudoval právnickou fakultu. Vedle studií se věnoval i hudbě, zejména hře na klavír. Původně samouk, využil příležitost získat v Praze zkušenosti od nejlepších současných hudebníků (J.L. Dusík). Brzy získal pověst vynikajícího klavíristy. Díky své společenské obratnosti získal množství kontaktů mezi pražskou šlechtou, stýkal se i s Haydnem, Beethovenem a J.W.Goethem. Přátelil se rovněž s předními osobnostmi českého národního obrození (Hanka, Palacký, Čelakovský). Jeho dům se stal místem setkání špiček pražské vědy a kultury. Od r. 1771 do r. 1815 sloužil u hraběte Buquoye - vyučoval jeho děti a vedl orchestr; smlouva s hrabětem mu poskytovala ideální podmínky pro vlastní tvorbu. Roku 1824 se oženil s Vilemínou Ebertovou, sestrou německého básníka Karla Egona Eberta, která byla sama velmi dobrou klavíristkou a zpěvačkou. Tomášek založil v Praze hudební ústav, kde vyučoval hru na klavír a skladbu. Mezi jeho žáky patřili např. Jan Hugo Voříšek, Julius Schulhoff, Jan Bedřich Kittl. Byl čestným členem mnoha hudebních společností a významní umělci jej pravidelně navštěvovali při svých cestách do Čech (Wagner, Paganini, Berlioz). Ke konci života se uzavřel před světem, těžce nemocen a neschopen pochopit společenské proměny vedoucí k revolučním událostem r. 1848. Německý hudební časopis Libussa vydával v letech 1845-49 na pokračování jeho vlastní životopis.
      Jako skladatel proslul zejména drobnějšími klavírními skladbami a vokální tvorbou. Vyšel z klasické tvorby Haydna a Mozarta, obdivoval Beethovana a Ch.W.Glucka, ale jeho tvorba nezapře český původ a zejména pozdější díla již nesou nesou znaky romantického stylu.


Dílo:
  • poetické skladby pro klavír (7 sešitů eklog, 3 sešity rapsodií, 3 dithyramby)
  • písně na texty Goetha, Schillera, Puškina a českých obrozeneckých básníků
  • 2 klavírní koncerty
  • 6 klavírních sonát
  • 2 opery
  • chrámové skladby (2 mše, 2 requiem, Te Deum)

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)

Ukázky:

Poutníkova noční píseň (MP3) (Věra Krilová zpěv, Alfred Holeček klavír, LP Písně národního obrození, Supraphon 1954)
Tre ditirambi per il pianoforte, op.65 (MP3) (I. Allegro con fuoco, Dagmar Šimonková klavír, soubor CD Antologie české hudby, Divadelní ústav Praha 2004)

  portret1  portret2

Poslední aktualizace 04.07.2012 www.Czechmusic.net