Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Leoš Janáček

datum narození: 03.07.1854
datum úmrtí: 12.08.1928
místo narození: Hukvaldy
místo úmrtí: Ostrava

jeden z nejvýznamnějších světových skladatelů počátku 20. století. Narodil se jako devátý syn venkovského učitele a kapelníka. Základní hudební vzdělání získal u P. Křížkovského ve starobrněnské klášterní škole, kterou navštěvoval od roku 1865. V letech 1869-72 zde pokračoval ve studiu učitelského ústavu. Po ukončení studia zde zůstal dva roky jako pomocný učitel. V letech 1874-75 studoval pražskou varhanickou školu u F. Blažka a F. Z. Skuherského. Po návratu do Brna pak rozvinul bohatou činnost pedagogickou, interpretační, dirigentskou i skladatelskou. Stal se nástupcem P. Křížkovského ve starobrněnském klášteře, dirigentem Besedy brněnské, sbormistrem řemeslnické jednoty Svatopluk. V letech 1879-80 ještě studoval na konzervatořích v Lipsku a ve Vídni. Roku 1881 založil v Brně po pražském vzoru varhanickou školu a pracoval zde jako ředitel a pedagog až do roku 1919. Intenzívně se věnoval též sbírání a vydávání lidových písní a tanců. Napsal několik hudebně teoretických knih ("O skladbě souzvukův a jejich spojův" 1886, "Úplná nauka o harmonii" 1912), řadu článků, hudebních kritik a fejetonů.

Jako skladatel navazoval zpočátku na sloh P. Křížkovského, vycházející z klasické a romantické tradice, s častou inspirací v moravském hudebním folklóru. Po vzoru Dvořákových Slovanských tanců složil Lašské tance, které jsou mistrným zpracováním lidové hudby ze severní Moravy. V opeře Její pastorkyňa, na které pracoval 10 let (1894-1903), novátorským způsobem využil svou vlastní tzv. nápěvkovou teorii (studuje rytmiku a intonaci řeči a převádí je do hudebního jazyka). Janáčkovo dílo v této době získává osobitý styl, který jen velmi málo podléhá tehdejším módním vlivům a naopak předjímá prvky pozdějších uměleckých stylů (expresionismus). Jeho přínos nebyl v té době plně pochopen. Např. teoretik Zdeněk Nejedlý se o Janáčkovi vyjadřoval jako o hudebním diletantovi. Teprve další generace odborníků dokázaly plně zhodnotit, jak byl komunista Nejedlý, nadšený propagátor socialistického realismu, daleko od pravdy. Pražská premiéra Její pastorkyně v roce 1916 (až 12 let po premiéře v Brně) však již znamenala značný úspěch a Janáček se stal známým skladatelem i v evropském měřítku. To ho povzbudilo k tvorbě dalších na tehdejší dobu velmi odvážných slohových výbojů (Glagolská mše, Capriccio a Concertino, Věc Makropulos).

Dnes je Janáček vedle Dvořáka nejhranějším českým autorem v zahraničí. O oblibě jeho díla svědčí i časté citace a předělávky v oblasti filmové a scénické, ale rovněž i rockové hudby. Nejznámějším příkladem je skladba The Knife Edge z prvního alba legendárního artrockového tria Emerson, Lake & Palmer: jedná se o odvážnou předělávku Sinfonietty.


Dílo:
 • Klavírní skladby
  • Thema con variazioni (Zdeňčiny variace) , 1880
  • Moravské tance (1892, 1904)
  • Po zarostlém chodníčku (1901-8)
  • Sonáta 1.X.1905 (Z ulice) , 1905
  • V mlhách , 1912
  • Vzpomínky , 1928
 • Pro klavír s komorním doprovodem
  • Pohádka (pro violoncello a klavír) , 1910
  • Sonáta pro housle a klavír (1914-1921)
  • Concertino , 1925
  • Capriccio pro levou ruku , 1926
  • smyčcové kvartety apod.
 • Opery
  • Šárka (libreto J. Zeyer) , 1888
  • Její pastorkyňa (G.Preissová, uváděna též pod názvem Jenůfa) , 1903
  • Káťa Kabanová (N.A.Ostrovskij) , 1921
  • Příhody lišky Bystroušky (R.Těsnohlídek) , 1923
  • Věc Makropulos (K. Čapek) , 1925
  • Z mrtvého domu (F.N.Dostojevskij) , 1928
 • Orchestrální tvorba
  • Suita pro smyčce , 1887
  • Lašské tance (kolem 1893)
  • Taras Bulba (rapsodie podle N.V.Gogola) , 1918
  • Sinfonietta , 1926
 • Vokální tvorba
  • řada úprav lidových písní, sbory atd.
  • komorní vokální cykly (Zápisník zmizelého) , 1919
 • Duchovní tvorba
  • kantáta Amarus (na slova J. Vrchlického) , 1898
  • Glagolská mše , 1926

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)
Antologie české hudby (Divadelní ústav 2004)
Po zarostlém chodníčku (biografický román Františka Kožíka, Evropský literárání klub 2003)

Ukázky:

Suita pro smyčce-1877 (MP3) (III.Andante con moto, Nezávislý komorní orchestr Boemia, dir. Hynek Farkač)
Lašské tance/1. Starodávný-1889 (MP3) (Filharmonie Brno, dir. František Jílek, Supraphon 1993/2006)
Lašské tance/6. Pílky-1889 (MP3) (Filharmonie Brno, dir. František Jílek, Supraphon 1993/2006)
Sonáta pro housle a klavír-1921 (MP3) (Jaroslav Svěcený housle, Marie Synková klavír, Subitom 2003 jako příloha knihy F.Kožík-Po zarostlém chodníčku)
Sinfonietta-1926 (MP3) (Symfonický orchestr slovenského rozhlasu Bratislava, dir. Josef Lenárd)
Smyčcový kvartet č.2 "Listy důvěrné"-1928 (MP3) (Janáčkovo kvarteto, Supraphon 2000)

  portret_1  portret_2  portret_3

Poslední aktualizace 04.07.2012 www.Czechmusic.net