Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Josef Bohuslav Foerster

datum narození: 30.12.1859
datum úmrtí: 29.05.1951
místo narození: Praha
místo úmrtí: Vestec u Ml. Boleslavi

Významný český hudební skladatel, pedagog, spisovatel a hudební kritik. Syn Josefa Foerstera, známé osobnosti pražského hudebního života (mj. kapelníka u sv. Víta, varhaníka a učitele na pražské konzervatoři). V letech 1871-1875 studoval Josef Bohuslav gymnázium ve Spálené ulici a od roku 1875 pokračoval studiem na vyšší reálce, kde získal široký všeobecný rozhled a hlubší vztak rovněž k literatuře a malířství. Po maturitě r. 1878 studuje na přání otce chemii na německé technické škole, ale již následující rok se definitivně rozhodl pro hudební dráhu a nastoupil ke studiu na varhanické škole. Po ukončení studií se stal varhaníkem u sv. Vojtěcha (1882-1888) a současně vyučoval zpěv na městském reálném gymnáziu. V letech 1889-1892 působil jako ředitel kůru v chrámu Panny Marie Sněžné. V této době působil rovněž jako hudební referent Národních listů, kde propagoval Smetanu a brojil proti verismu (umělecký směr vycházející z realismu a naturalismu) a operetě v Národním divadle. Roku 1888 se Foerster oženil s talentovanou sopranistkou Národního divadla Bertou Lautererovou. Roku 1893 odchází do Hamburku za manželkou, která zskala stálé angažmá ve zdejším Městském divadle. Foerster se zde věnuje skladatelské, pedagogické a žurnalistické činnosti. Setkává se zde s Gustavem Mahlerem, v té době hlavním dirigentem Městského divadla, a od té doby s ním udržuje přátelské vztahy. V roce 1901 změnila Berta angažmá a odstěhovala se do Vídně, kde zpívala ve dvorní opeře. Foerster ji následoval v roce 1903 a i zde rozvíjí bohatou činnost pedagogickou (profesor na Nové konzervatoři), žurnalistickou i skladatelskou. Aktivně se stýkal se zdejší českou menšinou. V roce 1918 se manželé Foerstrovi vracejí do Prahy. V té době je již uznávaným skladatelem v evropském měřítku, ale doma není jeho přijetí jednoznačné. Část odborné veřejnosti zpochybňuje národní charakter jeho hudby. Na druhé straně existuje množství nadšenců, kteří se snaží Foerstra neúnavně propagovat (Otakar Jeremiáš, Otakar Ostrčil). V roce 1931 byl zvolen prezidentem České akademie věd a umění. Roku 1945 mu byl jako prvnímu hudebníkovi udělen titul národního umělce.

J.B.Foerster byl velmi plodný skladatel. Detailní přehled o jeho díle lze nalézt na níže uvedených odkazech. Jeho dílo nebylo nijak zásadně inovativní a stylotvorné. Byl svým založením lyrik, jeho tvorba je meditativní a hluboce intimní, technicky poznamenána oblibou varhanní polyfonie, přenesenou např. i do sborové tvorby. Skládal hudbu všech žánrů:


Dílo:
  • písně (např. cyklus Milostné písně ) , 1914
  • sbory (cyklus Mrtvým bratřím 1918 a více než 100 dalších, často psaných na objednávku)
  • melodramy
  • 6 oper (Debora 1891,.. Bloud 1936)
  • scénická hudba
  • klavírní skladby
  • komorní skladby
  • orchestrální skladby (5 symfonií, koncerty, předehry)
  • církevní skladby (Stabat Mater 1892 aj.)

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)
Poutník se vrací - Josef Bohuslav Foerster - život a dílo (Antonín Džbánek a kol., vyd. Set Out 2006)

Ukázky:

Koncert pro housle a orchestr č. 1 c moll, op. 88 - 1910 (MP3) (1. Allegro moderato, Ivan Ženatý - housle, BBC Symphony Orchestra, dir. Jiří Bělohlávek, Supraphon 2008)

  portret  portret2  portret3

Poslední aktualizace 04.07.2012 www.Czechmusic.net