Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Josef Suk

datum narození: 04.01.1874
datum úmrtí: 29.05.1935
místo narození: Křečovice u Neveklova
místo úmrtí: Benešov u Prahy

český houslista, pedagog a skladatel přelomu pozdního romantismu a moderní hudby 20. stol. Žák a zeť Antonína Dvořáka. Hudební lyrik, spolu s V. Novákem nejvýraznější představitel Dvořákovy kompoziční školy. Studoval housle u A. Bennewitze (1885-1892), skladbu u K. Steckera a A. Dvořáka (1891-92) a komorní hru u H.Wihana na pražské konzervatoři. Roku 1892 založil se třemi spolužáky České kvarteto, v němž pak působil až do r. 1933. Roku 1922 se stal profesorem mistrovské školy při pražské konzervtoři. Jeho posluchačem byl i B. Martinů.

Dílo:
Jako skladatel vycházel Josef Suk ze stylu romantiků a A. Dvořáka. Z raných děl vyniká Smyčcová serenáda Es dur (1892) a scénická hudba k Zeyerově dramatické pohádce Radúz a Mahulena (1898), kterou přepracoval do suity pro koncertní provedení pod názvem Pohádka (1899). Psal rovněž skladby pro klavír, komorní skladby (Smyčcový kvartet č. 1 B dur, 1896), sbory na texty slovanské lidové poezie a orchestrální skladby. Závažný předěl v životě i díle Josefa Suka nastal v letech 1904-1905, kdy zemřel Antonín Dvořák a jeho dcera Otilie, Sukova žena.
Suk na tyto události reaguje velkými orchestrálními díly s meditativním programním obsahem: symfonie Asrael (1906), hudební báseň Pohádka léta (1909), symfonická báseň Zrání (1917), Epilog pro sóla, sbory a orchestr (1920-1933). V této etapě se Suk nechává inspirovat současnými hudebními trendy (patrné vlivy impresionistů např. v Pohádce léta), vlastní svébytnou cestou se dostává k podobným výrazovým prostředkům jako expresionisté a stává se spolutvůrcem moderní české hudby počátku 20. století.
Vrací se však i k menším útvarům s prostším výrazem (Meditace na staročeský chorál Svatý Václave pro smyčcové kvarteto, klavírní skladby, sbory).

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

Ukázky:

Serenáda pro smyčcový orchestr Es dur/ 1892 (MP3) (Pražská komorní filharmonie, dir. Jakub Hrůša, Supraphon 2006)
Pohádka / 1899 (MP3) (houslové sólo, nahr. Josef Suk-špičkový houslista a skladatelův vnuk- a Sukovo trio, CD Best of Classic. OMV 1999)
O matince, op.28 / 1909 (MP3) (1. Když byla matinka ještě děvčátkem, nahr. Ivan Moravec klavír, Supraphon 2000)

  portret  portret2

Poslední aktualizace 04.07.2012 www.Czechmusic.net