Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Josef Schreier

datum narození: 02.01.1718
místo narození: Dřevohostice u Přerova

moravský kantor, který skládal lidové operety a chrámovou hudbu. O jeho životě je málo zpráv. Otec Jan Jiří Schreier se oženil s Alžbětou Tělepovou z Dřevohostic. O synovi Josefovi narozeném v roce 1718 se objevuje první zpráva v matrice obce Bílovice u Uherského Hradiště až v roce 1740, že se oženil s Annou, dcerou zesnulého rektora Mikuláše Bureše, po kterém se stal rektorem sám. Tak si ve svých 22 letech zajistil místo učitele a správce chrámové hudby a zpěvu. Manželé sloužili místním občanům i při křtu, sami měli dvanáct dětí. Po roce 1760 se zprávy z bílovické kroniky ztrácejí, ale později se našly na Slovensku zprávy o Schreierových skladbách i o synovi Janovi (1744-1811). Ten po vstupu do piaristického řádu přijal jméno Norbert; stal se ředitelem piaristického gymnázia v Banské Šťiavnici a významným slovenským filozofem, skladatelem, teologem a národním buditelem. Je tedy možné, že i Josef Schreier zakončil svůj život na Slovensku, které bylo tehdy součástí Uher.
Jsou mu připisovány lidové operety, dokonce v hanáckém nářečí (Josef Jungmann: Historie literatury české, 1825) a dvě mše, které jsou vrcholem chrámové hudby na Moravě té doby.
Osobností kantora a skladatele Josefa Schreiera ve vztahu k jeho rodným Dřevohosticím se dlouhodobě zabýval a jeho dílo po mnoha letech pátrání v archivech objevil profesor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, PhDr. Jan Trojan, CSc. (1926). Novodobé premiéry z děl Josefa Schreiera inicioval učitel z Dřevohostic Mgr. Zdeněk Smiřický (1946).


Dílo:
  • Missa solemnis
  • Missa pastoralis in C boemica
  • Pastorela in D
  • Landembork (hanácká opereta, autorství nejisté)
  • Aurea libertas
  • Veritas exulans

Prameny:

Jan Trojan: „Missa pastoralis boemica Josefa Schreiera“, Hudební věda, č. 1, 1983
Germer Marc:“ The Austro - Bohemian Pastorella and Pastoral Mass to C 1780“ , Ann Arbor, 1989
Kačic Ladislav: “Die Musik der Jesuitendramen in der Slowakei ( 1600 – 1773 )“, Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft,Bratislava 1998
Jan Trojan:“Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století“, Brno, 2000
Jan Trojan: „Josef Schreier ( 1718 - ? ) Podivuhodné osudy života a díla zapomenutého moravského skladatele a kantora“ ( monografie, Votobia Olomouc 2005)
Jan Trojan: „České zpěvohry 18. století“, Brno , 2007
J.Trojan, Z.Smiřický: Josef Schreier-Missa pastoralis /in C boemica/-Osudy moravské vánoční mše z 18.století-Z mozaiky pamětihodností městečka Dřevohostice,2008
konzultace: Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice (Mgr. Zdeněk Smiřický, p. Miroslav Malovec)

Ukázky:

Missa pastoralis in C Boemica - 8.Dona nobis pacem (Smišený pěvecký sbor Uničov, orchestr ZUŠ Uničov, varjany L.Smetanová,bas Ladislav Petrů; z CD Moravské vánoční mše, 2006)


Poslední aktualizace 06.08.2012 www.Czechmusic.net