Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Otmar Mácha

datum narození: 02.10.1922
datum úmrtí: 14.12.2006
místo narození: Ostrava
místo úmrtí: Praha

český skladatel, hudební režisér a dramaturg. Po střední škole v Ostravě studoval na pražské konzervatoři skladbu u prof. Řídkého. Od r. 1945 pracoval v Čs. rozhlasu v Praze jako hudební režisér, dramaturg hudebního vysílání a redaktor. Od 70. let se věnoval výhradně skladbě. Ve své tvorbě byl ovlivněn moravskou lidovou hudbou, zejména v drobnějších skladbách z raného období (písně, komorní hudba). Postupně směřoval ke komponování velkých celků, vyznačujících se melodickou a rytmickou vynalézavostí. Celou svou kariéru se opakovaně vrací k tvorbě pro děti, od říkadel a písniček až po zhudebněnou pohádku ve formě melodramu.


Dílo: (výběr)
 • Komorní hudba
  • Jarní sonáta (Sonáta č. 1) pro housle a klavír , 1948
  • Sonáta pro fagot a klavír , 1963
  • Pláč saxofonu pro saxofon a klavír , 1968
  • Preludium, aria a toccata pro akordeon , 1978
  • Smyčcový kvartet č. 2 , 1982
  • Apollón a Marsyas, pro flétnu a housle , 1984
  • Capriccia pro klavírní trio , 1985
  • Podzimní sonáta (Sonáta č. 2) pro housle a klavír , 1987
  • Pražská fantazie pro varhany , 1993
  • Movimento, pro žestě a varhany , 2004
 • Orchestrální hudba
  • Předehra pro velký orchestr , 1945
  • Moravské lidové tance , 1948
  • Slovenská rapsódie , 1951
  • Noc a naděje. Symfonická báseň , 1959
  • Slavnostní pochod pro symfonický orchestr , 1962
  • Variace na téma a smrt Jana Rychlíka pro orchestr , 1964
  • Symfonietta č. 1 , 1971
  • Barokní předehra pro orchestr dechových nástrojů , 1982
  • Gambrinus. Symfonická předehra , 1998
  • Sinfonia Bohemorum (2001-03)
 • Koncertantní skladby
  • Hommage a Josef Suk, pro housle a smyčcový orchestr , 1977
  • Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr , 1978
  • Koncert pro housle a orchestr , 1989
  • Vánoční concertino pro kytaru a smyčcový orchestr , 1995
  • Variace na středověkou píseň "Čistá panna", pro housle a smyčcový orchestr , 1998
  • Balada a finále pro violu, klavír a smyčce , 2001
 • Vokální hudba
  • Písně na lidové texty ukrajinské , 1947
  • Písně mužů, na slova Rudyarda Kiplinga , 1947
  • Dopisy Karla Buriana , 1947
  • Lidové balady, pro soprán, tenor a klavír /též verze s orchestrem/ , 1950
  • Zpěv Horňácka. Pásmo lidových písní pro zpěv a klavír , 1950
  • Moravské lidové písně pro 3 ženské hlasy a klavír , 1950
  • Odkaz Jana Amose Komenského. Oratorium pro mezzosoprán, smíšený sbor, varhany a orchestr , 1955
  • Čtyři monology, pro soprán, baryton a orchestr na texty Františka Xavera Šaldy (1965-66)
  • Janinka zpívá. Suita pro soprán a orchestr na verše Stanislava Kinzla , 1969
  • Malý triptych. Tři písně pro soprán s bubínkem a flétnou na slova Věry Richtrové , 1971
  • Lašské helekačky. Cyklus dětských sborů na lidové texty , 1971
  • Oči a ruce. Dramatická píseň pro mezzoroprán, klarinet, violu a klavír na slova Stanislava Kinzla , 1975
  • Concerto grosso pro soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton a symfonický orchestr , 1980
  • Čtyři mužské sbory na básně Vítězslava Nezvala , 1980
  • Odedávna. Smíšený sbor na staroegyptský text , 1983
  • Deset vánočních koled, verze pro vyšší hlas, sopránový nástroj a klavír , 1988
  • Pocta Gustavu Mahlerovi, pro smíšený sbor , 1998
  • Stará vlast. Oratorium pro soprán,alt a baryton sólo, smíšený sbor a orchestr podle Vladislava Vančury , 1989
  • Uničovské trojzpěvy, pro dívčí hlasy a klavír na lidové texty z Hané , 1989
  • Žalmy č. 14, 2 a 91, pro baryton a varhany , 1989
  • Hymnus - Cantata piccola (Cedant Arma Togae), na latinské trojverší Jana Amose Komenského pro dětský sbor a orchestr , 1989
  • Moravské legendy na texty lidových posvátných zpěvů pro zpěv, flétnu a klavír , 1990
  • Testament. Tři árie pro soprán, klarinet a smyčcové kvarteto na slova Jana Amose Komenského , 1995
 • Opery, hudebně dramatická a filmová tvorba
  • Mistr třeboňský (krátký film) , 1950
  • Polapená nevěra. Operní fraška na staročeský anonymní text , 1957
  • Jezero Ukereve. Opera o 5 obrazech na námět Vladislava Vančury , 1963
  • Růže pro Johanku. Panychida za statečné, libreto Josef Pávek , 1974
  • Kolébka pro hříšné panny. Hudební komedie na motivy hry Aloise Jiráska , 1976
  • Velké přání (film, režie Vojtěch Trapl) , 1980
  • Proměny Prométheovy. Televizní hudební drama , 1981
  • Putování Jana Amose (film, režie Otakar Vávra) , 1983
  • Komediant (film) , 1984
  • Oldřich a Božena (film) , 1984
  • Veronika (film) , 1985
  • Evropa tančila valčík (film) , 1989

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

Ukázky:

Hoj,hura,hoj (MP3) (úprava lidové písně z cyklu Lašské helekačky, Dětský pěvecký sbor Jitro, ved. Jiří Skopal, CD Amabile 1993)

  Otmar_Macha

Poslední aktualizace 09.07.2012 www.Czechmusic.net