Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Ilja Hurník

datum narození: 21.11.1922
místo narození: Poruba

český hudební skladatel, pedagog, spisovatel a dramatik. Narozen v učitelské rodině, v 11 letech začíná komponovat. V roce 1938 po obsazení Sudet prchá s rodiči do Prahy. Zde studuje na konzervatoři skladbu u J. Řídkého a V. Nováka, klavír u V. Kurze, později též na AMU u I. Štěpánové-Kurzové. Jako pianista vynikal v interpretaci Debussyho a Janáčka. Ve své skladatelské činnosti byl ovlivněn lidovou hudbou z rodného Slezska, impresionismem, neoklasicismem a Novou hudbou. Postupně a bez velkých stylových kotrmelců dospěl k osobitému způsobu hudebního vyjadřování. Je autorem hudebních učebnic a velkým popularizátorem vážné hudby (mj. osmideskový komplet Umění poslouchat hudbu vydaný v Supraphonu v letech 1991-1998), Jeho sestra byla manželkou známeho skladatele Petra Ebena, jeho syn Lukáš je rovněž uznávaným hudebním skladatelem. Jeho tři synovci mají známnou folkovou Skupinu bratří Ebenů.


Dílo:
 • Vokální tvorba
  • Květiny pro soprán a klavír , 1940
  • Samota-Cyklus pro bas a klavír (orchestr) na orientální texty , 1942
  • Písničky s flétnou na texty Fr. Branislava a vlastní , 1950
  • Červnová noc pro dětský sbor a klavír na lidové texty , 1965
  • Sezonní madrigaly pro komorní sbor a soubor, na vlastní text , 1982
  • Voda voděnka pro dětský sbor a capella, na text V. Fischera , 1985
  • Missa Vinea Crucis (pro dětský sbor a orchestr, nebo varhany) , 1991
 • Komorní tvorba
  • Concertino pro housle a klavír
  • 3 dechové kvintety
  • Čtvero ročních dob suita pro komorní orchestr , 1953
  • Sonata da camera pro flétnu, hoboj (housle), cello a klavír (cemb.) , 1952
  • Sonata pro violu a klavír , 1957
  • Exercizi pro fl. Ob. Cl. Fg. , 1958
  • Šalamoun pro baryton a smyčcový kvartet , 1961
  • Moments musicaux pro dech. soubor , 1962
  • Komorní hudba pro smyčce , 1962
  • Gloria di flauti pro dvě flétny , 1972
  • Žesťový kvintet , 1987
  • Suita pro saxofon klavír , 1979
 • Klavírní tvorba
  • Preludia , 1942
  • Sonatina in C 1951 , 1951
  • Nový clavecin , 1975
  • Domácí hudba pro kl. na čtyři ruce , 1963
  • Valčíky pro klavír na čtyři ruce , 1971
  • Čtyřruční hra (teorie, cvičení, koncertní etudy) , 1981
  • Variace na Pergolesiho téma pro klavír na čtyři ruce , 1983
  • Innocenza pro klavír na čtyři ruce , 1992
 • Orchestrální díla a koncerty
  • Partita for flute, strings and piano , 1950
  • Koncert pro flétnu a orchestr , 1953
  • Koncert pro hoboj, cembalo a smyčce , 1954
  • Klicperovská předehra pro orchestr , 1978
  • Concertino pro klavír a smyčce , 1978
  • Symfonieta pro orchestr , 1996
  • Symfonie in C pro orchestr , 2000
 • Hudebně dramatická tvorba
  • 7 oper
  • oratoria a kantáty

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

Ukázky:

Odvod (WMA) (úprava lidové písně z cyklu Prokletá vojna,1975)

  portret1  portret2

Poslední aktualizace 09.07.2012 www.Czechmusic.net