Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...
Žalmy 2 - Spatřujeme světlo
album
CD
MC

 vydavatel : Orlický týdeník
 rok vydání : 1993
 přidej vlastní hodnocení :


Oboroh

Obsazení:

Stanislav Klecandr "Slávek" - kytary
Roman Dostál - zpěv, varhany
Jan Šebesta - doprovodný zpěv, hoboj
Jaroslav Jetenský - el.kytara
Stanislav Klecandr "Slávek" - zpěv
Daniela Macháčková - doprovodný zpěv (host)
Richard Dvořák "Šmarda" - varhany (host)

Seznam skladeb:

1. Ne Nás, Hospodine (Žalm 115) - Oboroh, 1993https://youtu.be/6JdMxawYpOw
2. Když vyšel Izrael z Egypta (Žalm 114) - Oboroh, 1993
3. Přiznejte Hospodinu / Hospodinův hlas (Žalm 29) - Oboroh, 1993
4. Hospodine, zkoumáš mne a znáš mne (Žalm 139, verše 1-12; 15; 16; 23; 24) - Oboroh, 1993
5. Spatřujeme světlo (Žalm 36) - Oboroh, 1993
6. Blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata (Žalm 32) - Oboroh, 1993
7. Jako laň dychtí po bystré vodě (Žalm 42, verše 2-9 a Žalm 43, verše 3-5) - Oboroh, 1993
8. Bůh sám, Bůh Hospodin (Žalm 50, verše 1-15 a 23) - Oboroh, 1993https://youtu.be/IucSJ_hV4dU
9. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy (Žalm 147) - Oboroh, 1993


Poslední aktualizace 04.04.2020 www.Czechmusic.net