Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Jan Křtitel Vaňhal

datum narození: 1739
datum úmrtí: 1813

český skladatel a hudební pedagog. Studoval v Čechách, ve Vídni (u nejvýznamnějšího rakouského barokního skladatele J.J.Fuxe) a v Itálii, působil zejména ve Vídni. Jeho tvorba je již od počátku monofonní, byť zejména v raných předklasicistních dílech ještě s náznaky polyfonie. Pozdější tvorba plně ve stylu vídeňského klasicismu.


Dílo:
  • přes 100 symfonií
  • asi 100 smyčcových kvartetů
  • množství klavírních sonát, sonatin aj.
  • kolem 40 varhanních fug
  • chrámové skladby a teoretické práce

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr.Jar.Smolka & kolektiv, Supraphon 1983)

Ukázky:

Fuga C dur (MP3) (53", 314 kB)

  portrait

Poslední aktualizace 03.07.2012 www.Czechmusic.net