Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Jan Campanus Vodňanský

datum narození: 27.12.1572
datum úmrtí: 13.12.1622
místo narození: Vodňany
místo úmrtí: Praha

český básník evropského významu, učenec a hudební skladatel. Studoval na pražské univerzitě (r. 1596 získal titul mistra svobodných umění). Poté působil jako učitel v Praze a Kutné Hoře. Od r. 1603 učil na pražské univerzitě řečtinu a latinu, stal se profesorem, děkanem a později i rektorem. Přestože nebyl hudebníkem ani skladatelem z povolání,jsou jeho skladby velice zdařilým dokladem českého hudebního myšlení pozdní renesance a dokreslením vývojové návaznosti renesance a raného baroka.
Jeho osudy ztvárnil Zikmund Winter v románu Mistr Kampanus.

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Booklet k CD Hortus Bohemicus - Ecce Musica (vyd.1997 Sony Music Entertainment CZ)

Ukázky:

Odarion XVI (MP3) (Hortus Bohemicus, dir. Jan Holý, nahr. 1997 studio Domovina, SK)


Poslední aktualizace 02.07.2012 www.Czechmusic.net