Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Vítězslav Novák

datum narození: 05.12.1870
datum úmrtí: 18.07.1949
místo narození: Kamenice nad Lipou
místo úmrtí: Skuteč

významný český skladatel počátku 20. století, žák Antonína Dvořáka. Pocházel z hudebně založené rodiny. Studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, v té době začíná komponovat a vystupovat na veřejnosti jako klavírista. Roku 1889 odchází do Prahy, kde studuje na konzervatoři (1891-92 u A.Dvořáka) a současně práva na Karlově univerzitě. Po absolutoriu konzervatoře se rozhodl plně věnovat hudbě a studium práv nedokončil. Podobně jako Dvořákovi mu pomohl Johannes Brahms tím, že jeho díla doporučil nakladateli F.Simrockovi. To poskytlo Novákovi v začátcích kariéry určité finanční zabezpečení. Novákova raná tvorba vycházela z německých romantiků (Schumann, Brahms) a byla silně ovlivněna moravskou a slovenskou lidovou písní. K tomu jej zajisté inspirovala tvorba Dvořáka, ale zejména vlastní hluboký zážitek z náhodné prázdninové cesty roku 1897. Na začátku 20. století byl Novák ovlivněn i mimohudebními vlivy (symbolismus v literatuře, impresionismus ve výtvarném umění). Vlastní cestou tehdy dospěl k podobným výrazovým prostředkům jako hudební impresionisté, dříve než do Čech pronikla díla C. Debussyho. Formálně však kořeny jeho hudby tkví v klasicismu (podobně jako u Dvořáka), dokonce využívá i některé formy barokní hudby (fuga, ciacona). Vrcholným tvůrčím obdobím byly roky 1904-1912, následovala určitá tvůrčí krize, kterou překonal v době okupace, kdy složil řadu významných děl s vlasteneckým nábojem. Kromě skladatelské činnosti byl též významným hudebním pedagogem. V letech 1909 - 1941 byl profesorem skladby na pražské konzervatoři.


Dílo:
 • Opery
  • (dnes neprováděny)
 • Orchestrální tvorba
  • ouvertury Maryša 1898, Lady Godiva 1907
  • ballets Signorina Gioventu 1828, Nikotina 1829
  • symfonické básně (V Tatrách 1902, O věčné touze 1904, Toman a lesní panna 1907, De profundis 1941)
  • Slovácká suita pro malý orchestr 1903, Jihočeská suita 1937
  • Symfonie (Podzimní symfonie 1934, Májová symfonie 1943)
 • Vokální tvorba
  • úpravy lidových písní (Slovenské spevy aj.)
  • písně na lidové texty (12 ukolébavek na slova lidové poesie moravské 1932, 2 legendy na slova lidové poesie moravské 1944)
  • písňové cykly na texty českých básníků (Melancholie, Údolí Nového království na slova Ant. Sovy)
  • kantáty (Bouře 1910, Svatební košile1913)
 • Komorní tvorba
  • Smyčcové kvartety G dur a D dur
 • Klavírní tvorba
  • Variace na Schumannovo téma , 1893
  • Za soumraku , 1896
  • Klavírní kvintet a moll , 1897
  • Písně zimních nocí , 1903
  • Sonáta Eroica , 1900
  • klavírní cyklus Pan , 1910
  • Exotikon , 1911

Prameny:

www.vitezslavnovak.cz (Společnost V. Nováka)
Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

Ukázky:

Pan. Báseň v tónech o pěti větách op.45 - 1910 (MP3) (František Rauch klavír, Supraphon 2003)
Gajdy zvučí z cyklu Cigánské melodie op. 14, 1897 (MP3) (Roman Janál zpěv, Karel Košárek klavír, Supraphon 2005)

  portret  portret2  portret3

Poslední aktualizace 09.07.2012 www.Czechmusic.net