Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Jaroslav Ježek

datum narození: 25.09.1906
datum úmrtí: 01.01.1942
místo narození: Praha
místo úmrtí: New York

český skladatel, klavírista a dramaturg. Od dětství trpěl šedým zákalem a navštěvoval proto školu pro nevidomé. Po onemocněné spálou navíc téměř ohluchl. Přes mnohé další zdravotní potíže byl nesmírně vitální a pracovitý. V letech 1923-27 studoval na pražské konzervatoři skladbu u prof. Jiráka. Po absolutoriu r. 1927 pokračoval ve studiu na mistrovské škole u Josefa Suka. Navíc v roce 1927 získal stipendium na půlroční pobyt v Pařiži. Během studií se Ježek seznámil s řadou avantgardních umělců různých oborů, mj. byl členem literárního spolku Devětsil. Poprvé veřejně vystupoval v divadle E.F.Buriana Na slupi, kde improvizoval na klavír na motivy zadané publikem. V té době vzniklo i Osvobozené divadlo (jako jedna z odnoží Devětsilu), Ježek se na jeho půdě setkal s dvojicí Voskovec + Werich, pro něž se pak stal na 10 let dvorním skladatelem a dirigentem divadelního orchestru. Tak vznikla řada hitů ve swingovém stylu, z nichž mnohé do dnešní doby téměř zlidověly. Vedle toho však Ježek skládal i vážnou hudbu, často ve velmi novátorském duchu. Původně inspirován Stravinským, pařížskou Šestkou, A Schoenbergem a jazzem, ovlivněn neoklasicismem, dospěl postupně k velmi svéráznému stylu, který ho řadil vedle Háby mezi nejvýbojnější avantgardisty meziválečného období. Během okupace po uzavření Osvobozeného divadla byl nucen společně s Voskovcem a Werichem emigrovat do USA. Zde vyučoval hru na klavír, vedl Čs. pěvecký sbor a komponoval. Bohužel chatrné zdraví jej zradilo na vrcholi tvůrčích sil. Na smrtelném lůžku byl oddán s milovanou přítelkyní Francis, která pak po válce přivezla do Prahy urnu s jeho popelem, aby mohl být pochován v rodinném hrobě na Olšanském hřbitově.


Dílo:
 • Vokální tvorba
  • cykly písní, příležitostná sborová vorba
 • Komorní tvorba
  • Serenáda pro dechový kvartet , 1929
  • 2 smyčcové kvartety (1932, 1941)
  • Dechový kvintet , 1931
  • houslová sonáta s klavírem , 1933
  • Duo pro 2 housle , 1934
 • Klavírní tvorba
  • Svita pro čtvrttónový klavír , 1926
  • Sonatina , 1928
  • Capriccio , 1932
  • Etuda, Bagately , 1933
  • Rhapsodie , 1938
  • Toccata , 1939
  • klavírní sonáta , 1941
 • Orchestrální díla a koncerty
  • Koncert pro klavír a orchestr , 1927
  • Fantazie pro klavír a orchestr , 1930
  • Koncert pro housle a dechový orchestr , 1931
  • Symfonická báseň , 1936
 • Hudebně dramatická tvorba
  • hudba ke 20 hrám Osvobozeného divadla
  • hudba k 7 filmům (např. Pudr a benzin, Svět patří nám, Hej rup, U nás v Kocourkově,...)
  • balet Nervy , 1928

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

  portret1  portret2  portret3

Poslední aktualizace 09.07.2012 www.Czechmusic.net