Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...

Petr Eben

datum narození: 22.01.1929
datum úmrtí: 24.10.2007
místo narození: Žamberk
místo úmrtí: Praha

významný český skladatel soudobé vážné hudby především duchovního zaměření, též vynikající hudebník a pedagog. Skladbu studoval na AMU u P. Bořkovce, klavír u F. Raucha. Jeho tvorba je poznamenána vlivy středověké a lidové hudby, vyznačuje se silnou melodickou invencí s novodobou harmonií. V širokém žánrovém záběru převažují vokální díla s duchovní tematikou. Jeho nejhranějším dílem je cyklus Nedělní hudba pro sólové varhany z roku 1959, inspirovaný gregoriánským chorálem. Byl též skvělým klavíristou a varhaníkem s vynikajícími improvizačními schopnostmi. Od roku 1955 přednášel mnoho let na katedře dějin hudby Univerzity Karlovy. Za svou skladatelskou činnost se dočkal mnoha domácích i mezinárodních ocenění. V Opavě se každoročně koná mezinárodní varhanní soutěž, která nese od roku 2004 jeho jméno.


Dílo:
 • Orchestrální tvorba
  • Koncert pro varhany a orchestr č. 1 (Symphonia gregoriana), 1954
  • Koncert pro klavir a orchestr , 1961
  • Vox clamantis (Symfonická věta pro 3 trubky a orchestr), 1969
  • Noční hodiny (Koncertantní symfonie pro dechový kvintet,tenorovou tubu,smyčcový orchestr,dětský sbor ad lib.,klavír a bicí nástroje), 1975
  • Koncert pro varhany a orchestr , 1983
  • Pražské nokturno (Hommage a W. A. Mozart), 1983
  • Improperia (Výčitky) pro symfonický orchestr , 1995
 • Komorní tvorba
  • Sonáta pro hoboj a klavir , 1950
  • Suita balladica pro violoncello a klavír , 1955
  • Sonatina semplice pro housle (nebo flétnu) a klavír , 1955
  • Duetti per due trombe (2 trubky) , 1956
  • Ordo modalis pro hoboj a harfu , 1964
  • Quintetto per stromenti a fiato (Dechový kvintet) , 1965
  • Hájíčku zelený (8 úprav lidových písní pro čtyřruční klavír) , 1963
  • Fantasia vespertina pro trubku a klavír , 1969
  • Žesťový kvintet (Variace na chorál pro dvě trubky, lesní roh a dva trombóny), 1969
  • Hudba pro hoboj, fagot a klavir , 1970
  • Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany , 1976
  • Sonáta pro flétnu a marimbu (s podtitulem „Dřevo a vítr“) , 1978
  • Smyčcový kvartet („Labyrint světa a ráj srdce“) , 1981
  • Fantazie pro violu a varhany Rorate coeli , 1982
  • Krajiny patmoské pro varhany a bicí , 1984
  • Protihráči pro klarinet, klavír a bicí nástroje , 1985
  • Klavírní trio , 1986
  • Tres iubilationes pro 4 hráče na žesťové nástroje a varhany , 1987
  • Dvě invokace pro trombón a varhany , 1987
  • Klavírní kvintet , 1992
  • Starozákonní freska pro housle a klavír , 1993
  • Apello pro hoboj a klavír , 1995
  • Miniatury pro flétnu a bicí , 1972
 • Sborová tvorba
  • Missa adventus et quadragesimae pro jednohlasý mužský sbor a varhany , 1952
  • Narodní písně pro smíšený sbor , 1952
  • Starodávné čarování milému pro tři ženské hlasy a smíšený sbor , 1957
  • Láska a smrt, cyklus smíšených sborů na texty lidové poezie , 1958
  • O vlaštovkách a dívkach, cyklus tříhlasých sborů pro ženský sbor na lidové texty , 1960
  • Ubi caritas et amor pro smíšený sbor , 1964
  • Chad gadyoh pro mužský sbor na hebrejský text , 1965
  • Ordinarium missae , 1966
  • Apologia Socratus. Oratorium pro alt, baryton, smíšený a dětský sbor a orchestr na řecký text (Platón), 1967
  • Vesperae (mariánské nešpory) pro chlapecký a mužský sbor, lidový zpěv a varhany na liturgický text v katalánštině, 1968
  • Truvérská mše pro sóla, sbor, dvě zobcové flétny, kytary a bicí na text Z. Lomové , 1969
  • Cantica Comeniana pro tříhlasý smíšený sbor a capella a pro tříhlasý ženský sbor se zobcovou flétnou na text J. A. Komenského, 1970
  • Pragensia. Kantáta pro komorní smíšený sbor a renezanční hudební nástroje na texty rudolfinských receptur, 1971
  • Čtyři zpěvy na latinské texty pro dětský nebo ženský sbor (I.- III. na středověký anonymní text; IV. pro smíšený sbor, text: H. Contractus), 1973
  • Řecký slovník. Cyklus ženských sborů s harfou , 1974
  • Pocta Karlu IV. Kantáta pro mužský sbor a orchestr na text zakládací listiny Karlovy univerzity v Praze, 1978
  • Pozdrav Marsyovi. Cyklus pro osm smíšených hlasů a malý ensemble, 1980
  • Missa cum populo pro smíšený sbor, lidový zpěv, čtyři žestě a varhany , 1982
  • Dech dávno zašlých dnů (tři smíšené sbory na texty A. Symonse), 1985
  • Odvěká kosmetika pro čtyři tříhlasé ženské sbory na texty P. Ovidia Nasa (latinsky, česky, německy), 1985
  • Noc pro smíšený sbor na báseň K. H. Máchy , 1986
  • Cantico delle creature pro smíšený sbor na text Sv. Františka z Assisi , 1987
  • Pražské Te Deum 1989 pro smíšený sbor, žestě a bicí či varhany , 1990
  • From Life to Life pro smíšený sbor na text Delores Dufner, OSB , 1991
  • Verba sapientiae. Triptych pro smíšený sbor na texty Starého zákona, 1992
  • Posvátná znamení. Oratorium pro soprán, baryton, smíšený a dětský sbor, dechový a žesťový soubor, bicí nástroje a varhany na biblické texty a Pontificale Romanum, 1993
  • Proprium festivum monasteriense pro smíšený sbor a čtyři žestě nebo varhany na texty Starého a Nového zákona, 1993
  • Otázka pro smíšený sbor a capella na slova W. Willmse , 1994
  • Spiritus mundum adunans pro smíšený sbor na text N. Balbula (varhany ad lib.), 1994
  • Mundus in Periculo. Triptych pro smíšený sbor na texty ze Starého zákona, 1995
  • Suita liturgica pro jednohlasý sbor a varhany , 1995
  • Rhytmus de gaudiis Paradisi pro smíšený sbor na text Tomáše Kempenského , 1995
  • Komm herab o heiliger Geist: Veni Sancte Spiritus pro smíšený sbor , 1996
  • De sancto Adalberto. Tři písně k milleniu sv. Vojtěcha pro mužský sbor a capella na středovéké texty, 1996
  • Abba Amen pro smíšený sbor a capella , 1999
  • Rilke–Stundenbuch pro smíšený sbor a capella , 2000
  • Psalmi Peregrini. Čtyři smíšené sbory na latinský text, 2001
 • Písňová tvorba
  • Říkanky pro soprán a klavír (anglický a český text), 1953
  • Písně k loutně pro hlas a loutnu (nebo kytaru, harfu) na středověké a renezanční texty.
  • Šestero piesní milostných pro střední hlas a klavír nebo hlas a harfu nebo hlas, klavír a harfu na středověké texty, 1951
  • Písně nejtajnější pro nižší hlas a klavír , 1952
  • Písně z Těšínska pro nižší hlas a klavír na lidové texty , 1952
  • Tři tiché písně pro soprán, flétnu a klavír na básně F. Halase , 1955
  • Písně na slova R. M. Rilkeho pro mezzosoprán nebo baryton a klavír , 1961
  • Písně nelaskavé pro alt a violu , 1963
  • Malé smutky. Cyklus pěti písňových miniatur pro soprán a klavír na básně Zuzany Renčové, 1965
  • Árie Ruth pro alt a varhany nebo klavír na text Starého zákona , 1970
  • De nomine Caeciliae pro mezzosoprán nebo baryton a varhany na text T. Kempenského, 1994
 • Skladby pro sólový nástroj
  • Sonata in Des pro klavír , 1951
  • Nedělní hudba pro varhany , 1959
  • Laudes pro varhany , 1964
  • Malé portréty pro klavír , 1968
  • Deset chorálních předeher pro varhany , 1971
  • Dvě chorálni fantazie pro varhany , 1972
  • Malá choralní partita pro varhany , 1978
  • Tabulatura nova pro kytaru , 1979
  • Faust pro varhany , 1980
  • Mutationes pro velké a malé varhany , 1980
  • Mare nigrum pro kytaru , 1981
  • Versetti pro varhany , 1982
  • Risonanza pro harfu , 1986
  • A Festive Voluntary (Variace na Good King Wenceslas Carol) pro varhany , 1986
  • Hommage a Buxtehude pro varhany , 1987
  • Job pro varhany , 1987
  • Dopisy Mileně pro klavír , 1990
  • Dvě slavnostní preludia pro varhany , 1990
  • Biblické tance pro varhany , 1991
  • Veni Creator Spiritus pro klavír , 1992
  • Amen, staň se pro varhany , 1993
  • Momenti d’organo pro varhany , 1994
  • Hommage a Henri Purcell pro varhany , 1995
  • Campanae gloriosae pro varhany , 1999
  • Universi pro klavír , 2003
 • Scénická hudba
  • Faust (scénická hudba ke stejnojmenmnému dramatu J.W.Goetha), 1976
  • Hamlet (scénická hudba ke hře W. Shakepeara), 1977
  • Kletby a dobrořečení (balet pro sbor a orchestr), 1983
  • Jeremiáš (církevní opera, libretto skladatel podle dramatu S. Zweiga), 1997
  • Čtyři biblické tance pro varhany a dva tanečníky , 1997
  • Anno Domini – Vorübergang des Herrn. Oratorium pro soprán, baryton, recitátora, mužský, smíšený a dětský sbor, varhany a komorní orchestr na biblické texty, 1999
 • Tvorba pro děti
  • Zelená se snítka (čtrnáct jedno až tříhlasých dětských sborů s klavírem nebo instrumentálním souborem), 1954
  • Svět malých (20 instruktivních skladbiček pro klavír), 1955
  • Už zraje podzim. Cyklus tří sborů pro tříhlasý dětský sbor a capella, 1956
  • Lidové písně a koledy (instruktivní skladbičky pro klavír), 1960
  • Vánoční písně (dvoj- a tříhlasé dětské sbory s klavírem na texty P. Tumlíře), 1960
  • Jarní popěvky pro jednohlasý dětský sbor s klavírem nebo malým orchestrem na básně V. Čtvrtka a F. Branislava, 1961
  • Duettina pro sopránový nástroj a klavír (nebo harfu) , 1963
  • Concertino pastorale pro tři sóla (3 housle, 3 klarinety nebo 2 hoboje + anglický roh) a smyčcový soubor, 1963
  • Koledníci z Tešínska. Pásmo koled pro dětská sóla, jednohlasý dětský sbor a klavír na lidové texty, 1963
  • Kolotoč a hvězdy (jedno- až tříhlasé dětské sbory s klavírem na slova K. Šiktance), 1964
  • Deset poetických duet (dvojhlasé dětské sbory na básně V. Nezvala), 1965
  • Orffova skola I., II. (adaptace Schulwerku C. Orffa), 1966
  • Orffova skola III. (adaptace Schulwerku C. Orffa), 1969
  • Elce pelce kotrmelce. 50 písniček pro dětský sbor a klavír (nebo instr. soubor) na texty V. Fischera, 1970
  • Slavíček rajský (šest tříhlasých dětských sborů na slova J. Božana), 1970
  • Skizza pro C. B. pro dvě flétny (amatérský a koncertantní part) a klavír, 1972
  • Co se za den zažije (deset jedno až douhlasých dětských sborů s klavírem na texty Ilji Hurníka), 1973
  • Zvědavé písničky pro dospělý sólový hlas, jednohlasý dětský sbor a klavír, 1974
  • Catonis moralia (šest čtyřhlasých dětských sborů na latinské texty ze 3. stol. n.l.), 1975
  • Podzimní a zimní lidové písně pro jednohlasý dětský sbor a melodický nástroj; (Zimní písně pro dtto a klavír), 1976
  • Příběh pana Mozarta pro čtyřhlasý dětský sbor na slova J. Skácela, 1988
  • Rondel (tříhlasý dětský nebo ženský sbor na texty Ch. d’Orleans), 1992
  • Psalmus 8 (tříhlasý dětský nebo ženský sbor na texty Starého zákona), 1993
  • Chrámová. Píseň pro dětský sbor a varhany (nebo klavír), 1999

Prameny:

Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

Ukázky:

Čtyři zpěvy na latinské texty (MP3) (2.De Angelis, zpívá Dětský pěvecký sbor Jitro, řídí Jiří Skopal, CD Amabile 1993)
Pragensia (MP3) (1.Jak kule ohnivé dělati, zpěv Pražští madrigalisté, řídí Miloslav Venhoda, Supraphon 1975)

  portret1  portret2

Poslední aktualizace 09.07.2012 www.Czechmusic.net