Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...
Vážná hudba    zobrazeno od 1 do 72 (celkem 72)
Filtr: řádků
Jméno Narozen Zemřel
Jiří Rychnovský 1545 1616 český měšťan, chrudimský rychtář a renesanční skladatel
Jan Sixt z Lerchenfelsu 1550 1629 český pozdně renesanční skladatel a významý duchovní
Jan Campanus Vodňanský 1572 1622 český básník, učenec a skladatel období pozdní renesance
Adam Václav Michna z Otradovic 1600 1676 první významný český barokní skladatel, tvůrce českých zpěvníků (píseň Chtíc aby spal)
Pavel Josef Vejvanovský 1640 1693 polní trubač v Kroměříži, významný představitel českého hudebního baroka
Jan Antonín Losy, hrabě z Losimthalu 1650 1721 pražský loutnista a skladatel ve stylu raného baroka
Jan Dismas Zelenka 1679 1745 barokní skladatel evropského věhlasu, uznávaný i J.S.Bachem
Bohuslav Matěj Černohorský 1684 1742 průkopník českého baroka, vynikající varhaník, skladatel a pedagog
František Václav Míča 1694 1744 pozdně barokní skladatel a kapelník z Jaroměřic
Jan Zach 1699 1773 věhlasný pražský varhaník a skladatel přelomu baroka a klasicismu
František Benda 1709 1786 houslista a skladatel na dvoře Friedricha II., přelom baroka a klasicismu
František Xaver Richter 1709 1789 skladatel, zpěvák, houslista a pedagog, významný představitel mannheimské školy
Peter P. Peťko 1713 1793 slovenský skladatel přelomu baroka a klasicismu
Josef Seger 1716 1782 skladatel, varhanní virtuos a pedagog období pozdního baroka
Jan Václav Antonín Stamic 1717 1757 průkopník hudebního klasicismu, vedle F.X.Richtera hlavní představitel tzv. mannheimské školy
Josef Schreier 1718 moravský učitel a kantor, který skládal lidové operety a chrámovou hudbu
Paulín Bajan 1721 1792 slovenský františkánský kněz, barokní skladatel a varhaník
Jiří Antonín Benda 1722 1795 světově významný skladatel období klasicismu, zakladatel melodramu
Jiří Ignác Linek 1725 1791 průkopník českého klasicismu, kantor v Bakově nad Jizerou
František Xaver Dušek 1731 1799 klavírní virtuos a skladatel období klasicismu, Mozartův přítel a pražský hostitel
Fratinšek Xaver Brixi 1732 1771 přední český skladatel období raného klasicismu, kapelník u Svatého Víta
Jozef Pantaleón Roškovský 1734 1789 slovenský skladatel a hudebník přelomu baroka a klasicismu
Josef Mysliveček 1737 1781 asi nejvýznamnější český skladatel 18. století, působící v Itálii ("božský Čech")
Jan Křtitel Vaňhal 1739 1813 významný český skladatel a hudební pedagog, představitel vídeňského klasicismu
František Gaudentius Leopold Dettelbach 1739 1818 slovenský skladatel přelomu baroka a klasicismu, františkánský mnich, učitel a varhaník
Karel Stamic 1745 1801 syn Jan Václava Stamice, výborný houslista, pokračovatel tradice mannheimské školy
Josef Fiala 1748 1816 významná postava evropského hudebního klasicismu; uznávaný virtuos ve hře na violoncello a hoboj
Jan Křtitel Kuchař 1751 1829 špičkový pražský varhaník, skladatel, přítel a propagátor Mozarta
Josef Rejcha 1752 1795 skladatel a violoncellista, představitel německé větve české hudební emigrace období klasicismu
Karel Blažej Kopřiva 1756 1785 skvělý varhaník a skladatel z Cítolib
Pavel Vranický 1756 1808 houslista a významný skladatel, přítel Haydna, Mozarta i Beethovena
Josef Jelínek 1758 1825 vynikající klavírista, Haydnův a Mozartův přítel
Jan Ladislav Dusík 1760 1812 klavírní virtuos a významný skladatel přechodu klasicismu a romantismu
Antonín Vranický 1761 1820 bratr Pavla Vranického, dvorní houslista a dirigent knížete Lobkovice
Jakub Jan Ryba 1765 1815 rožmitálský kantor, autor známé České mše vánoční (Hej, mistře!)
Antonín Rejcha 1770 1836 významný skladatel a teoretik období pozdního klasicismu až přechodu k romantismu, přítel Beethovena
Václav Jan Křtitel Tomášek 1774 1850 skladatel a učitel, vedoucí osobnost pražského hudebního života první poloviny 19. století
Jan Nepomuk Hummel 1778 1837 rakouský skladatel, klavírní virtuos a učitel narozený na Slovensku; zázračné dítě, žák Mozarta a Haydna
Jan Václav Hugo Voříšek 1791 1825 skladatel, klavírista a varhaník, představitel rakouské větve české emigrace období přechodu klasicismu a romantismu
František Škroup 1801 1862 hudebník, zpěvák, dirigent a skladatel období národního obrození, autor české národní hymny
Josef Slavík 1806 1833 skladatel a geniální houslista, přezdívaný Český Paganini
Bedřich Smetana 1824 1884 český národní skladatel
Jan Křtitel Knahl 1825 1901 hudební skladatel a sbormistr královské kaple na Pražském hradě
Vilém Blodek 1834 1874 český romantický skladatel, autor populární opery V studni
Karel Bendl 1838 1897 český romantický skladatel, zpěvák, dirigent a pedagog
Antonín Dvořák 1841 1904 nejznámější český skladatel, mj. ředitel národní konzervatoře v New Yorku
David Popper 1843 1913 český violoncellista a skladatel židovského původu
Zdeněk Fibich 1850 1900 významný český romantický skladatel
Leoš Janáček 1854 1928 vedle Dvořáka dnes světově nejuznávanější český skladatel
Josef Klička 1855 1937 český hudební skladatel a varhanní virtuos období pozdního romantismu
Josef Bohuslav Foerster 1859 1951 skladatel období romantismu a jeho přesahu do moderní hudby 20.století
Karel Kovařovic 1862 1920 skladatel a vynikající dirigent, který pozvedl a světově proslavil operu Národního divadla
Vítězslav Novák 1870 1949 jeden ze zakladatelů české školy moderní hudby, žák A. Dvořáka
Josef Suk 1874 1935 skladatel přelomu romantismu a moderní hudby 20.stol., žák a zeť A. Dvořáka
Jaroslav Křička 1882 1969 Významný skladatel 1.poloviny 20. století, dirigent, hudební pedagog a publicista
Bohuslav Martinů 1890 1959 vedle Janáčka nejvýznamnější český tvůrce 20. století
Otakar Jeremiáš 1892 1962 Významný český hudební skladatel 1.pol. 20. století, dirigent, pedagog
Alois Hába 1893 1973 žák V.Nováka, jeden z nejodvážnějších a nejkrajnějších avantgardistů v české hudbě
Ervín Schulhoff 1894 1942 Významný český skladatel a klavírista židovského původu
Emil František Burian 1904 1959 básník, režisér, skladatel mnoha stylů a tváří, žák J.B.Foerstra
Iša Krejčí 1904 1968 neoklasicistní skladatel, dirigent, hudební režisér
Jaroslav Ježek 1906 1942 žák J.Suka, autor nejslavnějších písní Osvobozeného divadla i avangardních děl vážné hudby
Václav Trojan 1907 1983 český skladatel, hudebníka pedagog, žák V.Nováka a A. Háby
Ján Cikker 1911 1989 jeden ze zakladatelů slovenské moderní vážné hudby, mj. žák V.Nováka
Otmar Mácha 1922 2006 významný skladatel soudobé české vážné hudby
Ilja Hurník 1922 významný soudobý český skladatel, spisovatel, pedagog a popularizátor
Viktor Kalabis 1923 2006 Český hudební skladatel, hudební redaktor a muzikolog, manžel cembalistky Zuzany Růžičkové
Petr Eben 1929 2007 mezinárodně uznávaný skladatel soudobé hudby s duchovní tematikou
Luboš Fišer 1935 1999 Skladatel soudobé vážné a filmové hudby
Dušan Martinček 1936 2006 významný slovenský skladatel, klavírista a pedagog
Štěpán Rak 1945 významný český soudobý skladatel a kytarista
Peter Martinček 1962 slovenský hudební skladatel, pedagog, dirigent

Poslední aktualizace 21.09.2023 www.Czechmusic.net