Czechmusic.net
... průvodce českou a slovenskou hudbou...
Vážná hudba    zobrazeno od 1 do 68 (celkem 68)
Filtr: řádků
Jméno Narozen Zemřel
Josef Schreier 1718 moravský učitel a kantor, který skládal lidové operety a chrámovou hudbu
Ilja Hurník 1922 významný soudobý český skladatel, spisovatel, pedagog a popularizátor
Štěpán Rak 1945 významný český soudobý skladatel a kytarista
Peter Martinček 1962 slovenský hudební skladatel, pedagog, dirigent
Jiří Rychnovský 1545 1616 český měšťan, chrudimský rychtář a renesanční skladatel
Jan Campanus Vodňanský 1572 1622 český básník, učenec a skladatel období pozdní renesance
Jan Sixt z Lerchenfelsu 1550 1629 český pozdně renesanční skladatel a významý duchovní
Adam Václav Michna z Otradovic 1600 1676 první významný český barokní skladatel, tvůrce českých zpěvníků (píseň Chtíc aby spal)
Pavel Josef Vejvanovský 1640 1693 polní trubač v Kroměříži, významný představitel českého hudebního baroka
Jan Antonín Losy, hrabě z Losimthalu 1650 1721 pražský loutnista a skladatel ve stylu raného baroka
Bohuslav Matěj Černohorský 1684 1742 průkopník českého baroka, vynikající varhaník, skladatel a pedagog
František Václav Míča 1694 1744 pozdně barokní skladatel a kapelník z Jaroměřic
Jan Dismas Zelenka 1679 1745 barokní skladatel evropského věhlasu, uznávaný i J.S.Bachem
Jan Václav Antonín Stamic 1717 1757 průkopník hudebního klasicismu, vedle F.X.Richtera hlavní představitel tzv. mannheimské školy
Fratinšek Xaver Brixi 1732 1771 přední český skladatel období raného klasicismu, kapelník u Svatého Víta
Jan Zach 1699 1773 věhlasný pražský varhaník a skladatel přelomu baroka a klasicismu
Josef Mysliveček 1737 1781 asi nejvýznamnější český skladatel 18. století, působící v Itálii ("božský Čech")
Josef Seger 1716 1782 skladatel, varhanní virtuos a pedagog období pozdního baroka
Karel Blažej Kopřiva 1756 1785 skvělý varhaník a skladatel z Cítolib
František Benda 1709 1786 houslista a skladatel na dvoře Friedricha II., přelom baroka a klasicismu
Jozef Pantaleón Roškovský 1734 1789 slovenský skladatel a hudebník přelomu baroka a klasicismu
František Xaver Richter 1709 1789 skladatel, zpěvák, houslista a pedagog, významný představitel mannheimské školy
Jiří Ignác Linek 1725 1791 průkopník českého klasicismu, kantor v Bakově nad Jizerou
Paulín Bajan 1721 1792 slovenský františkánský kněz, barokní skladatel a varhaník
Peter P. Peťko 1713 1793 slovenský skladatel přelomu baroka a klasicismu
Josef Rejcha 1752 1795 skladatel a violoncellista, představitel německé větve české hudební emigrace období klasicismu
Jiří Antonín Benda 1722 1795 světově významný skladatel období klasicismu, zakladatel melodramu
František Xaver Dušek 1731 1799 klavírní virtuos a skladatel období klasicismu, Mozartův přítel a pražský hostitel
Karel Stamic 1745 1801 syn Jan Václava Stamice, výborný houslista, pokračovatel tradice mannheimské školy
Pavel Vranický 1756 1808 houslista a významný skladatel, přítel Haydna, Mozarta i Beethovena
Jan Ladislav Dusík 1760 1812 klavírní virtuos a významný skladatel přechodu klasicismu a romantismu
Jan Křtitel Vaňhal 1739 1813 významný český skladatel a hudební pedagog, představitel vídeňského klasicismu
Jakub Jan Ryba 1765 1815 rožmitálský kantor, autor známé České mše vánoční (Hej, mistře!)
Josef Fiala 1748 1816 významná postava evropského hudebního klasicismu; uznávaný virtuos ve hře na violoncello a hoboj
František Gaudentius Leopold Dettelbach 1739 1818 slovenský skladatel přelomu baroka a klasicismu, františkánský mnich, učitel a varhaník
Antonín Vranický 1761 1820 bratr Pavla Vranického, dvorní houslista a dirigent knížete Lobkovice
Josef Jelínek 1758 1825 vynikající klavírista, Haydnův a Mozartův přítel
Jan Václav Hugo Voříšek 1791 1825 skladatel, klavírista a varhaník, představitel rakouské větve české emigrace období přechodu klasicismu a romantismu
Jan Křtitel Kuchař 1751 1829 špičkový pražský varhaník, skladatel, přítel a propagátor Mozarta
Josef Slavík 1806 1833 skladatel a geniální houslista, přezdívaný Český Paganini
Antonín Rejcha 1770 1836 významný skladatel a teoretik období pozdního klasicismu až přechodu k romantismu, přítel Beethovena
Jan Nepomuk Hummel 1778 1837 rakouský skladatel, klavírní virtuos a učitel narozený na Slovensku; zázračné dítě, žák Mozarta a Haydna
Václav Jan Křtitel Tomášek 1774 1850 skladatel a učitel, vedoucí osobnost pražského hudebního života první poloviny 19. století
František Škroup 1801 1862 hudebník, zpěvák, dirigent a skladatel období národního obrození, autor české národní hymny
Vilém Blodek 1834 1874 český romantický skladatel, autor populární opery V studni
Bedřich Smetana 1824 1884 český národní skladatel
Karel Bendl 1838 1897 český romantický skladatel, zpěvák, dirigent a pedagog
Zdeněk Fibich 1850 1900 významný český romantický skladatel
Jan Křtitel Knahl 1825 1901 hudební skladatel a sbormistr královské kaple na Pražském hradě
Antonín Dvořák 1841 1904 nejznámější český skladatel, mj. ředitel národní konzervatoře v New Yorku
David Popper 1843 1913 český violoncellista a skladatel židovského původu
Karel Kovařovic 1862 1920 skladatel a vynikající dirigent, který pozvedl a světově proslavil operu Národního divadla
Leoš Janáček 1854 1928 vedle Dvořáka dnes světově nejuznávanější český skladatel
Josef Suk 1874 1935 skladatel přelomu romantismu a moderní hudby 20.stol., žák a zeť A. Dvořáka
Josef Klička 1855 1937 český hudební skladatel a varhanní virtuos období pozdního romantismu
Jaroslav Ježek 1906 1942 žák J.Suka, autor nejslavnějších písní Osvobozeného divadla i avangardních děl vážné hudby
Vítězslav Novák 1870 1949 jeden ze zakladatelů české školy moderní hudby, žák A. Dvořáka
Josef Bohuslav Foerster 1859 1951 skladatel období romantismu a jeho přesahu do moderní hudby 20.století
Emil František Burian 1904 1959 básník, režisér, skladatel mnoha stylů a tváří, žák J.B.Foerstra
Bohuslav Martinů 1890 1959 vedle Janáčka nejvýznamnější český tvůrce 20. století
Iša Krejčí 1904 1968 neoklasicistní skladatel, dirigent, hudební režisér
Alois Hába 1893 1973 žák V.Nováka, jeden z nejodvážnějších a nejkrajnějších avantgardistů v české hudbě
Václav Trojan 1907 1983 český skladatel, hudebníka pedagog, žák V.Nováka a A. Háby
Ján Cikker 1911 1989 jeden ze zakladatelů slovenské moderní vážné hudby, mj. žák V.Nováka
Luboš Fišer 1935 1999 Skladatel soudobé vážné a filmové hudby
Dušan Martinček 1936 2006 významný slovenský skladatel, klavírista a pedagog
Otmar Mácha 1922 2006 významný skladatel soudobé české vážné hudby
Petr Eben 1929 2007 mezinárodně uznávaný skladatel soudobé hudby s duchovní tematikou

Poslední aktualizace 05.05.2023 www.Czechmusic.net